Selvhjelp til traumebehandling

Finnes lykke bare i eventyr?

Vi lever i en verden hvor alt liksom er lagt til rette for et lykkelig liv. Likevel er mange av oss syke og ulykkelige. Vi har lært at det nytter ikke å forvente mer. Hvem ønsker å gå i kloster for å oppnå den budhistiske munkens opphøyde ro?

Munkens meditative praksis handler om å styre egen oppmerksomhet; for i denne ligger skaperkraften.

Mange års studier og utprøving av gammel religiøs praksis, moderne filosofi og nyeste forskning danner grunnlaget for en ny, enkel metode hvor all mystikk og tingtang er skrellet bort. Å følge den vil uvegerlig føre til bedre helse og styrke den indre ro, som er nødvendig for opplevelsen av lykke.

Traumatisk stress, ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder , PTSD – posttraumatic stress disorder, ME – kronisk utmattelse, fibromyalgi, autisme med flere; alle disse tilstandene har med det autonome nervesystemet å gjøre. AUTO-NOM. Det betyr, at det gjør som det vil; med meg!!!

Mange mennesker lever i kroniske betennelsestilstander. Vi taler om infeksjoner av bakterier og virus.

INNATE

Gjennom et systematisk arbeid er det mulig å endre måten vi opplever og møter verden på. Opplevelsen av stress og kamp roer seg samtidig som kroniske sykdommer kommer under kontroll. Faktisk tar vi kontroll over det, som regnes umulig å styre bevisst: Det autonome nervesystemet!

Metoden gjør utstrakt bruk av vår medfødte evne til å fornemme og avdekke uheldige tilstander i det eteriske og det sjelelige. Dernest bruker vi delta-tilstanden våkent – den er i mange sammenhenger betegnet som den drømmeløse søvn! – til å styre livskreftene; eller omskriving av gamle tankemønstre og trauma.

Oppøve det eteriske klarsyn
Å iaktta og gjenkjenne mønstre i underbevisstheten er ikke noe folk flest er vant med. Det er jo ikke uten grunn, at plassen, hvor disse mønstre ligger, kalles underbevistheten. Alt som ligger der regnes vanligvis som utilgjengelig for bevissthten. Heldigvis har vi en medfødt sans, som er i stand til å trenge ned i selv de dypeste lagene. Men fordi vår kultur ikke vil vite av mer enn fem sanser, er mange av oss ikke klar over, at vi har den. Vårt moderne levesett setter den med kirurgisk presisjon ut av spill allerede tidlig i barndommen.

Styre livskreftene
For å kunne overskrive gamle mønstre med nye, trengs det en kraft, som hverken ligger i vilje eller muskler. Vi må kunne styre livskreftene. Vi må trenge ned i det, som vanligvis kalles det autonome nervesystemet, altså den del av nervesystemet, som tilsynelatende styrer seg selv og ikke lar seg påvirke av den bevisste vilje.

Ego – Høyere Jeg
Tidlig traumatisering avskar oss fra forbinnelsen med det Høyere Jeg. I mangel av bedre klamrer vi oss til Ego, som mer enn gjerne lar seg blåse ut av proporsjoner. Men Ego er «stener for brød». Forbinnelsen til det Høyere Jeg er kilden til trivsel og glede, til livskraft og lykke. Det Høyere Jeg er på mange måter elefanten i rommet; vi vet om det, vi prater om det, men hvordan skape en sterk og varig forbinnelse?

Stevnets innhold

Det vil bli økter med kunnskapsformidling om de ovennevnte emner og økter hvor vi øver våre sanser og helbredende evner. Øvelser for å knytte an til det Høyere Jeg danner ryggraden i stevnet.

Hvem er stevnet for?
Stevnet er for deg uten noe form for erfaring, men med ønske og vilje til å ta styring i eget liv.

Hva har jeg med hjem?
Stevnet har som formål å gi deg en opplevelse av hva virkelig ro er, og at det er noe du skaper i deg, ikke noe som kommer utefra.
Du får tilgang til verktøy som gjør at du kan begynne å skape din nye virkelighet.

Kontakt oss for flere detaljer om nøyaktig sted og klokkeslett, eller hvis du er nysgjerrig, og vil høre mer om hvordan kurset kommer til å foregå.

Du kan kontakte oss på

Telefon: 942 55 403

E-post: the@innate.one