Priser

Enkelttimer:
– Smerter
– Konflikthåndtering
– Angst
– Traumer
– Samliv
– Barneoppdragelse
– Traumebehandling av barn
med mer
Pris: 600 per time

Forløp:
Det er mulig å avtale et forløp med ukentlig behandling. Avbalansering i ukens løp frem til neste time er da inkludert.
Startpris: 950, og deretter 600 per time
Forløpet kan når som helst avsluttes.

Avbalansering av gamle traumer:
En grundig gjennomgang og avbalansering av traumer fra unnfangelse, svangerskap, fødsel, spedbarnsalder og frem til og med skolestart. For voksne gjelder at konflikter fra denne tiden er avsluttet. Det er ting en neppe har ønsket seg og heller ikke har bevisst tilgang til. Dermed kan de avbalanseres, til og med uten bevisst deltakelse fra den det gjelder.
Traumene belaster den fysiske kroppen, velvære, selvbilde, forhold til andre mennesker, ekteskap, omsorgsevne og ikke minst mulighetene for å virkeliggjøre seg i verden, det vil si alt som har med familieetablering, økonomi og karriere å gjøre.
Bort imot 1000 lammende utsagn blir sjekket, og de belastede blir avbalansert.
Prosessen vil i det store og det hele være avsluttet etter en uke og det utferdiges en foreløpig rapport. I løpet av de neste 3 ukene vil det bli finpusset og det leveres en sluttrapport.
Sluttrapporten vil avdekke eventuelle aktive konflikter, det vil si konflikter en står oppe i. Det gjelder typisk foreldre, ektefelle eller jobb.
Barn har naturligvis også nytte av en slik avbalansering. Den vil gjøre livet inn i ungdom og voksen alder enklere; så jo før, jo heller.
Pris: 4500

Hvem og hvordan
Personen som mottar behandling trenger ikke å være til stede. Det er som regel helt fint med en god telefonforbindelse.
Personen som mottar behandling trenger heller ikke å vite om at det skjer. Om behandling er avtalt, kan det foregå når som helst. Oppmerksomme personer vil kunne kjenne at det skjer og merke forandring.
Personer i andres omsorg trenger ikke å vite om behandlingen. Å gi slik behandling er en del av det ansvar en har som omsorgsperson.

Bestilling og betaling
Ring eller skriv for å høre mer, og for å avtale time.
Innbetaling regnes som bekreftelse av bestillingen, og skal være mottatt senest dagen før timen. Du mottar en sms med bekreftelse.
Bankoverførsel: 3624.28.40008
Vipps: 408 92 653