Hva inneholder en konsultasjon?

INNATE-metoden er ikke en kur for noen sykdom. Det er en metode for å oppnå bedre mental og fysisk helse, for å oppnå trivsel og glede i livet. Dermed er fremgangsmåten den samme uavhengig av tilstand eller diagnose.

Avdekke aktive konflikter

Bak de fleste problemer ligger det mer eller mindre skjulte konflikter.
Å avdekke disse er den første oppgaven. Dernest leter vi etter løsninger som kan avhjelpe konfliktene, og velger en strategi. Det blir «hjemmeoppgaven» som en jobber med. Å løse en konflikt skal både gi mer pust i hverdagen, men det er vel så viktig å oppleve mestring, at det nytter.
Mange kan ha kommet seg hit og stoppet opp resignerte fordi det likevel ikke nytter.

Avdekke passive konflikter

Derfor går vi nå et skritt dypere og sjekker om det er gamle, passive konflikter som ligger i veien for gode løsninger. Det er ofte «læring» fra tidlig barndom som lammer oss. Det kan være noe så banalt at en som 3-åring ble borte i kjøpesenteret. Da mor og barn endelig kommer sammen igjen er gråten ustoppelig. Det har satt seg et spor i barnesjelen at mor ikke bryr seg, og at det må bety at barnets liv er likegyldig!
Med en slikt verdensbilde i bunn trenger man egentlig ikke å prøve engang, for man vet jo at det er meningsløst.
For å komme videre må dette hinderet altså ryddes av veien. Heldigvis trenger vi ikke å vite hva som skjedde i tidlig barndom. Akkurat som med et flatt dekk; vi trenger ikke å vite om det var en spiker eller en skarp stein. Vi må bare finne hullet og lappe det.

Nå vet du av erfaring at det bare er enkelte deler av stresset som stammer fra jobben eller familiesituasjonen din. Rett og slett fordi gamle traumer overstyrer livet ditt.

Full avbalansering

En kan velge å gå den grundige veien og få foretatt en avbalansering av tida fra unnfangelse og frem. Det kan terapeuten gjøre uten klientens aktive deltakelse ved å gå gjennom lister med hundrevis av de vanligste konfliktpunktene.

Deltakelse

1-1-konsultasjoner kan være veldig forskjellige. Noen ønsker å få stressen ut av kroppen så raskt som mulig, mens andre ønsker å forstå hvert eneste trinn i prosessen. INNATE er ment som hjelp til selvhjelp. Derfor vil du bli støttet og hjulpet til ikke bare å forstå, men også å lære å mestre de nødvendige ferdighetene.
Det er opp til deg!