Introduksjonskurs

Vi lever i en verden, hvor alt liksom er lagt til rette for et lykkelig liv. Likevel er mange av oss syke og ulykkelige. Vi har lært at det nytter ikke å forvente mer.

Traumatisk stress, ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder , PTSD – posttraumatic stress disorder, ME – kronisk utmattelse, fibromyalgi, autisme med fler; alle disse tilstander har med det autonome nervesystemet å gjøre. AUTO-NOM. Det betyr, at det gjør som det vil; med meg!!!

Mange mennesker lever i kroniske betennelsestilstander. Vi taler om infeksjoner av bakterier og virus. Vi vil derfor bruke litt tid på å forstå, hva virus egentlig er, og hvilken rolle, det spiller i menneskets kropp. Naturligvis vil vi også komme inn på, hvordan en best kan handtere det, vi kaller infeksjoner.

Hva kan vi gjøre?

Gjennom et systematisk arbeid noen minutter hver dag er det mulig å endre måten vi opplever og møter verden på. Opplevelsen av at livet er stress og kamp roer seg samtidig som kroniske sykdommer kommer under kontroll. Faktisk tar vi bevisst kontroll over det, som regnes umulig å styre bevisst: Det autonome nervesystemet!

Metoden gjør utstrakt bruk av livssansen; en systematisk bruk av intuisjon, som lar oss iaktta/måle tilstander. Dernest bruker vi delta-tilstanden våkent – den er i mange sammenhenger betegnet som den drømmeløse søvn! – til å styre livskreftene; eller omskriving av gamle tankemønstre og trauma.

For de som ønsker det, runder vi av med bading. Der drar vi nytte av, at vi har fått løsnet for pust og blodgjennomstrømning, som gjør det lettere å tåle det kalde vann. Siden vi lært å bli mer oppmerksomme på kroppens signaler, kan vi følge med på, om føttene blir kjølt for kraftig ned. Skulle det skje, tar vi en liten pause og får sirkulasjonen på plass. Da kan vi nyte sjølivet for fullt!

Hva sitter man igjen med etter en kursdag? 

  • Kjennskap til hvordan blokkeringer og traumer oppstår og påvirker oss.
  • Presentasjon av verktøy til gjenkjennelse av blokkeringer og traumer.
  • Kjennskap til hvordan man oppløser ubalanser i kropp og sjel.
  • Et ønske om å lære mer, arbeide og øve metoden.

Det er begrenset med plasser, så meld deg på om du vet du vil komme!

Meld din interesse til: the@innate.one

Vel møtt i Hegrenesveien 19A, Bergen

Publisert
Kategorisert som Stevner