Introduksjonskurs

Finnes lykke bare i eventyr?

Vi lever i en verden hvor alt liksom er lagt til rette for et lykkelig liv. Likevel er mange av oss syke og ulykkelige. Vi har lært at det nytter ikke å forvente mer. Hvem ønsker å gå i kloster for å oppnå den buddhistiske munkens opphøyde ro?

Munkens meditative praksis handler om å styre egen oppmerksomhet; for i denne ligger skaperkraften.

Mange års studier og utprøving av gammel religiøs praksis, moderne filosofi og nyeste forskning danner grunnlaget for en ny, enkel metode hvor all mystikk og tingtang er skrellet bort. Å følge den vil uvegerlig føre til bedre helse og styrke den indre ro, som er nødvendig for opplevelsen av lykke.

Traumatisk stress, ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder , PTSD – posttraumatic stress disorder, ME – kronisk utmattelse, fibromyalgi, autisme med flere; alle disse tilstandene har med det autonome nervesystemet å gjøre. AUTO-NOM. Det betyr, at det gjør som det vil; med meg!!!Mange mennesker lever i kroniske betennelsestilstander. Vi taler om infeksjoner av bakterier og virus. Vi vil derfor bruke litt tid på å forstå, hva virus egentlig er, og hvilken rolle, det spiller i menneskets kropp. Naturligvis vil vi også komme inn på, hvordan en best kan handtere det, vi kaller infeksjoner.

Hva kan vi gjøre?

Gjennom et systematisk arbeid er det mulig å endre måten vi opplever og møter verden på. Opplevelsen av at livet er stress og kamp roer seg samtidig som kroniske sykdommer kommer under kontroll. Faktisk tar vi bevisst kontroll over det, som regnes umulig å styre bevisst: Det autonome nervesystemet!

Metoden gjør utstrakt bruk av eterisk klarsyn, som lar oss iaktta/måle tilstander. Dernest bruker vi delta-tilstanden våkent – den er i mange sammenhenger betegnet som den drømmeløse søvn! – til å styre livskreftene; eller omskriving av gamle tankemønstre og trauma.

Oppøve det eteriske klarsyn

Å iaktta og gjenkjenne mønstre i underbevisstheten er ikke noe folk flest er vant med. Det er jo ikke uten grunn at plassen hvor disse mønstre ligger kalles underbevisstheten. Alt som ligger der regnes vanligvis som utilgjengelig for bevisstheten. Heldigvis har vi en sans, som er i stand til å trenge ned i selv de dypeste lagene. Men fordi vår kultur ikke vil vite av mer enn fem sanser, er mange av oss ikke klar over at vi har den. Denne sansen er vi alle født med, men vårt moderne levesett setter den med kirurgisk presisjon ut av spill allerede tidlig i barndommen.

Styre livskreftene

For å kunne overskrive gamle mønstre med nye, trengs det en kraft som ikke ligger hverken i vilje eller muskler. Vi må kunne styre livskreftene. Vi må trenge ned i det som vanligvis kalles det autonome nervesystemet, altså den del av nervesystemet som tilsynelatende styrer seg selv og ikke lar seg påvirke av den bevisste vilje.

Kursets innhold

Det vil bli økter med kunnskapsformidling og økter hvor vi øver våre sanser og helbredende evner, alene og i grupper. Vi vil prate om traumer og kroniske sykdommer for å forstå hva som kommer utefra og hva som kommer innefra.

Hvem er kurset for

Kurset er for deg uten noe form for erfaring, men med ønske og vilje til å ta styring i eget liv.

Hva har jeg med hjem?

Kurset har som formål å gi deg en opplevelse av hva virkelig ro er, og at det er noe du skaper i deg, ikke noe som kommer utefra. Du får tilgang til verktøy som gjør at du kan begynne å skape din nye virkelighet. Du vil kunne begynne å bruke ditt eteriske klarsyn til å iaktta om ditt arbeid med å styre livskreftene bærer riktig vei.

Kontakt oss for flere detaljer om nøyaktig sted og klokkeslett, eller hvis du er nysgjerrig, og vil høre mer om hvordan kurset kommer til å foregå. Vi gleder oss!

Du kan kontakte oss på

Telefon: 942 55 403

E-post: the@innate.one